Om Synlighedsdagen

I 2004 blev den første Synlighedsdag afholdt i Århus. Den blev arrangeret i et samarbejde mellem fire århusianske incestcentre i forbindelse med Joan Søstrenes jubilæum. Året efter kom København med på banen, og siden da er der blevet afholdt en temadag i de to byer hvert år i september.

De incestcentre, som stod bag de første fire års temadag i København, blev pga. manglende ressourcer nødt til at spare Synlighedsdagen væk. For at undgå, at Synlighedsdagen i København blev nedlagt, opstod idéen om at starte Landsforeningen Synlighedsdagen, så temadagen derved var sikret fortsat eksistens.

Efterhånden kom foreningens arbejde til at bestå af meget andet end kun afholdelse af den årlige temadag. Derfor blev det på generalforsamlingen i 2011 vedtaget, at Landsforeningen Synlighedsdagen skiftede navn til Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb og samtidigt blev til en bruger- og interesseorganisation.

Synlighedsdagen er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed i flere større byer i Danmark. I København afholdes den altid den 3. lørdag i september. I de øvrige byer finder den sted på forskellige dage i september og starten af oktober.

Deltagerantallet er vokset gennem årene. I København var der de første år ca. 60 besøgende, mens der i 2010 var ca. 150 og i 2012 næsten 250. Derefter har det ligget ret stabilt omkring 180 deltagere.

Synlighedsdagen er et offentligt, åbent arrangement for alle interesserede over 18 år. Temadagen finanieres via fonde og legater samt frivillig arbejdskraft.

Synlighedsdagen arrangeres af et netværk bestående af lokale frivilligcentre, selvhjælpscentre, organisationer der arbejder med senfølgeramte samt frivillige i Spors lokalafdelinger.