Hvad er senfølger?

Senfølger er ikke en diagnose, men et bredt spekter af menneskers reaktioner på seksuelle overgreb i barndommen og opvæksten i en dysfunktionel familie.

Disse reaktioner kan vise sig som psykiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale problemer. Det er individuelt, hvor hårdt det enkelte menneske er ramt, men generelt er det symptomer, der gør livet meget svært og medfører en forringet livskvalitet.

Nogle typiske senfølger kan f.eks. være:
– angst, depression, psykoser
– kroniske sygdomme, fysiske smertetilstande
– følelser af ensomhed, smerte, skyld, skam
– svært med at have nære relationer, svært ved at mærke og sætte grænser, svært ved at indgå i fællesskaber med andre
– oplevelser af ikke at høre til, fremmedgørelse, uvirkelighedsfølelse

Det er forskelligt, hvordan det enkelte menneske reagerer på de ting, man har oplevet, og det er ligeledes forskelligt, hvilke områder man er mest ramt på. 

Landsforeningen Spors hjemmeside kan du se en uddybende beskrivelse, og der ligger mange artikler, der direkte eller indirekte omhandler konsekvenserne af barndommens traumer.