Til medierne

Der er i høj grad brug for åbenhed og formidling af viden om senfølger af seksuelle overgreb i opvæksten.  For at dette kan ske, er det meget vigtigt, at medierne spiller med.

Pårørende

Pårørende til seksuelt misbrugte kan også have brug for professionel hjælp. Både for at kunne hjælpe, men også for deres egen skyld.

Hvad er senfølger?

Senfølger er i denne forbindelse de psykiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstvilkår.

Har du brug for hjælp?

Er du voksen med senfølger af seksuelle overgreb eller pårørende til en voksen med senfølger, og har du brug for at få behandling, støtte eller rådgivning?

Om Synlighedsdagen

Synlighedsdagen er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed i flere større byer i Danmark. Den afholdes altid i september og nogle steder starten af oktober.