Velkommen til Synlighedsdagen

Synlighedsdagen er en årlig temadag for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Andre med interesse i emnet er også meget velkomne.

Seksuelt misbrug, og måske især følgerne heraf, er faktisk usynligt i samfundet, men på  denne dag er det muligt at møde og indgå i et fællesskab med ligestillede.

Temadagen afholdes i København, Odense, Aabenraa, Kolding, Esbjerg,  Randers, Århus og  Aalborg. Målet er, at der bliver afholdt Synlighedsdag i alle større byer i Danmark. Med enkelte undtagelser foregår det altid i september og i København er det altid lørdag i uge 38.

Emnerne på Synlighedsdagen spænder vidt, men fælles er, at de handler om, hvordan man som voksen lever med senfølgerne af fortidens overgreb. Oplægsholderne er mennesker, der fortæller noget af deres personlige historie samt professionelle, der belyser emnet ud fra deres faglige viden. Hvert år inviteres også mennesker, der har faglig interesse i emnet samt studerende indenfor relevante uddannelser.

Synlighedsdagen er et offentligt, åbent arrangement. Alle interesserede over 18 år kan deltage. Det kræver ikke medlemskab og arrangementet er gratis.

Fotografering på dagen er ikke tilladt af hensyn til deltagernes anonymitet.

Programmer vil blive publiceret her på hjemmesiden samt på Facebook, efterhånden som vi modtager dem fra de lokale arrangører.